četrtek, 13. december 2012

Habent sua fata libelli

Ursula K. Le Guin, Changing Planes
illustration © Eric Beddows

Pro captu lectoris habent sua fata libelli – "glede na sposobnost bralčevega razumevanja imajo knjige svojo usodo" – se v celoti glasi misel antičnega slovničarja Terencijana Mavra (Terentianus Maurus, De litteris, de syllabis, de metris).

O odvisnosti usode knjig od bralčevega razumevanja je prepričana tudi Ursula K. Le Guin, ki hkrati govori o usodni odvisnosti bralčevega razumevanja (sveta) od knjig: vlogi bralca in knjige sta interaktivni.

"Ko bereš knjigo, besedo za besedo in stran za stranjo, jo soustvarjaš, prav kakor čelist, ki igra Bachovo suito, noto za noto soustvarja glasbo, jo kliče v življenje, ji daje obstajati. In ko jo bereš in potem znova bereš, knjiga soustvarja tebe, tvoje misli in čustva, širino in značaj tvoje duše." (prev. Zardéas)
Ursula K. Le Guin, Books Remembered
v Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction, 1979, p. 127 

Zbirka njenih kratkih zgodb Changing Planes (2003) je še prav posebno lepa priložnost za preigravanje vseh bralčevih registrov, vse od leg flavte do tistih čela in basovske tube.

Izvirni navedek je mogoče najti tu in tam v blogih in še kje.    

Ni komentarjev: