četrtek, 31. julij 2014

Travne bilke, pomisel

Nebo in trave, Altemaver
foto © Zardéas 

Walt Whitman: 
Menim, da ena travna bilka ne pomeni nič manj kot 
dnevni obrat zvezd … 
Pesem o sebi, 31  
(prev. Uroš Mozetič)

Mar res?

Ni komentarjev: