nedelja, 30. november 2008

Portret ima avtorja

* Prav je, da razkrijem, kdo je avtor portreta v mojem profilu. * The author of the fine portrait in my profile should be known.* Ervin Potočnik, akad. kipar, Zlati zmaj, oreh, 44 cm x 66 cm * Ervin Potočnik, B.F.A., The Golden Dragon, walnut, 17 in. x 26 in.

Avtor je znan predvsem po svojih monumentalnih kovinskih plastikah, kakršne je letos predstavil v Knežjem dvorcu v Celju, na razstavi Žametal; njegov sorazstavljalec je bil Boštjan Plesničar.

The author is known mainly for his monumental metal sculptures, such as he exhibited this year at Celje: Žametal (Velvmetal), was a joint exhibition with Boštjan Plesničar, Master of Fine Arts.

Ni komentarjev: